Jakie formaty plików obsługuje libraoffice

LibreOffice jest pakietem biurowym, który obsługuje wiele różnych formatów plików, co czyni go wszechstronnym narzędziem do pracy z dokumentami. Poniżej przedstawiam listę formatów plików obsługiwanych przez LibreOffice:

 1. Dokumenty tekstowe:
  • ODT (Open Document Text) – format natywny dla LibreOffice Writer.
  • DOC i DOCX – formaty używane w Microsoft Word.
  • RTF (Rich Text Format) – uniwersalny format tekstowy obsługiwany przez wiele programów.
 2. Arkusze kalkulacyjne:
  • ODS (Open Document Spreadsheet) – format natywny dla LibreOffice Calc.
  • XLS i XLSX – formaty używane w Microsoft Excel.
  • CSV (Comma-Separated Values) – format plików z danymi oddzielonymi przecinkami.
 3. Prezentacje:
  • ODP (Open Document Presentation) – format natywny dla LibreOffice Impress.
  • PPT i PPTX – formaty używane w Microsoft PowerPoint.
  • PDF (Portable Document Format) – popularny format do udostępniania prezentacji.
 4. Bazy danych:
  • ODB (Open Document Database) – format natywny dla LibreOffice Base.
  • MDB i ACCDB – formaty używane w Microsoft Access.
 5. Grafika i obrazy:
  • SVG (Scalable Vector Graphics) – format grafiki wektorowej.
  • JPG, PNG, GIF – popularne formaty plików graficznych.
 6. Inne:
  • PDF – format uniwersalny do udostępniania dokumentów w sposób niezależny od platformy.
  • EPUB (Electronic Publication) – format do tworzenia e-booków.

Powyższa lista obejmuje tylko niektóre z obsługiwanych formatów plików przez LibreOffice. Warto zauważyć, że LibreOffice ma również funkcje eksportu i importu, co umożliwia współpracę z innymi formatami plików, które nie są bezpośrednio obsługiwane przez pakiet.

Dzięki tej szerokiej gamie formatów plików, LibreOffice jest w stanie obsłużyć różnorodne potrzeby użytkowników i umożliwić wymianę dokumentów z innymi programami biurowymi, zapewniając przy tym dużą elastyczność i kompatybilność.