Licencja libreoffice

LibreOffice jest oprogramowaniem typu open source, co oznacza, że jest dostępne na zasadach licencji otwartego oprogramowania. Poniżej znajduje się opis licencji LibreOffice:

LibreOffice korzysta głównie z dwóch licencji, które zapewniają wolność użytkownikom do używania, studiowania, udostępniania i modyfikowania oprogramowania.

Te licencje to:

  1. GNU Lesser General Public License (LGPL): Jest to główna licencja stosowana przez większość komponentów LibreOffice. LGPL jest licencją otwartego oprogramowania, która zapewnia użytkownikom prawo do używania, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania oprogramowania. Jednak, w przeciwieństwie do licencji GNU General Public License (GPL), LGPL pozwala na łączenie oprogramowania LibreOffice z oprogramowaniem o innym typie licencji (w tym licencjami zamkniętymi) i udostępnianie jako całość.
  2. Mozilla Public License (MPL): Ta licencja jest stosowana w niektórych komponentach LibreOffice, takich jak np. Thunderbird (program pocztowy). MPL jest licencją otwartego oprogramowania, która umożliwia użytkownikom modyfikowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie oprogramowania. Różnica między MPL a LGPL polega na tym, że MPL nakłada większe wymagania na osoby, które zmieniają kod źródłowy i chcą rozpowszechniać zmodyfikowaną wersję. W przypadku MPL, zmiany w kodzie źródłowym muszą być udostępniane publicznie jako otwarte źródło.

Te licencje zapewniają użytkownikom wolność korzystania z LibreOffice, a także zachęcają do współpracy i tworzenia społeczności. Użytkownicy mają prawo dostosowywać oprogramowanie do swoich potrzeb, udostępniać je innym oraz badać i analizować kod źródłowy. Licencje LibreOffice pozwalają na swobodne udostępnianie oprogramowania bez konieczności ponoszenia opłat licencyjnych.

Otwarte licencje LibreOffice stanowią podstawę dla społeczności deweloperów, którzy aktywnie pracują nad rozwojem i ulepszaniem oprogramowania. Społeczność może wnosić wkład w kod źródłowy, zgłaszać błędy i proponować ulepszenia, co przyczynia się do ciągłego rozwoju pakietu biurowego.

Licencje LibreOffice są zgodne z zasadami wolnego oprogramowania, które promują otwarty dostęp do technologii, wzajemne dzielenie się wiedzą i uczestnictwo społeczności. Dzięki temu LibreOffice cieszy się zaangażowaniem dużej społeczności użytkowników i deweloperów, którzy wspólnie przyczyniają się do rozwoju, testowania, tłumaczenia i poprawiania oprogramowania.

Wnioskując, licencje LibreOffice dają użytkownikom wolność, elastyczność i kontrolę nad oprogramowaniem biurowym. To otwarte podejście sprzyja współpracy, rozwojowi i innowacjom, czyniąc LibreOffice atrakcyjnym wyborem dla tych, którzy poszukują darmowego, dostosowywalnego i potężnego pakietu biurowego.