Historia wersji programu LibraOffice

Wersje programu

v 7.5.0
2 lutego 2023

Wprowadzono nowy zestaw ikon, dodając świeży wygląd i estetykę do interfejsu. Zarówno tryb ciemny, jak i tryb wysokiego kontrastu zostały znacznie ulepszone, zapewniając użytkownikom bardziej komfortowe doświadczenie wizualne. Dokonano poprawek w systemie wyświetlania tekstu, szczególnie dla alfabetów innych niż łaciński, zapewniając lepszą czytelność i właściwe renderowanie znaków. Teraz użytkownicy mają większą kontrolę nad funkcjami fontów dzięki rozbudowanemu oknu dialogowemu "Format > Znak... > Czcionka > Cechy...", gdzie mogą precyzyjnie dostosować ustawienia czcionek do swoich preferencji. Dokonano wielu poprawek w systemie sprawdzania pisowni w programie Writer, co przyczynia się do skutecznego wykrywania i korygowania błędów pisowni. Obsługa zakładek została znacząco usprawniona, zapewniając łatwiejszą nawigację między otwartymi dokumentami i skuteczniejsze zarządzanie nimi. System weryfikacji dostępności dokumentów został znacznie udoskonalony, co pozwala na lepszą kontrolę i zapewnienie, że dokumenty są dostępne dla osób z różnymi potrzebami. W programie Impress dodano obsługę stylów tabel, umożliwiając łatwe tworzenie i zarządzanie stylami dla tabel, co przyczynia się do spójnego i profesjonalnego wyglądu prezentacji. Wprowadzono również wiele usprawnień w systemie pomocy oraz narzędziach skryptowych, a także dokonano licznych poprawek obsługi formatów plików, wydajności i stabilności, co przekłada się na jeszcze lepszą jakość i funkcjonalność pakietu.

v 7.4.0
18 sierpnia 2022

Dodano eksperymentalne wsparcie trybu ciemnego dla systemów Windows 10 i 11, umożliwiając użytkownikom korzystanie z przyjemnego dla oczu interfejsu w ciemnych odcieniach. Dodano obsługę formatu WebP, co umożliwia importowanie i eksportowanie obrazów w tym nowoczesnym formacie. W programie Writer dodano obsługę trybu śledzenia zmian w dokumentach otwartych tylko do odczytu, co umożliwia użytkownikom przeglądanie i analizę wprowadzonych modyfikacji. Wprowadzono również wiele usprawnień w trybie śledzenia zmian, zwłaszcza dotyczących przypisów dolnych i list numerowanych, zapewniając bardziej precyzyjne i czytelne wyświetlanie zmian. Dokonano również wielu poprawek typograficznych, w tym dotyczących kerningu, linii bazowej pisma i opcji dzielenia wyrazów, co przyczynia się do lepszej czytelności i estetyki dokumentów. Wbudowano również integrację z narzędziem LanguageTool do sprawdzania pisowni, umożliwiając jeszcze skuteczniejszą kontrolę poprawności językowej. W programie Calc zwiększono liczbę kolumn do imponującej wartości 16384, zapewniając użytkownikom większą elastyczność i możliwość pracy z obszernymi zbiorami danych. Usprawniono również okna "Przenieś/kopiuj arkusz" oraz "Idź do arkusza", co ułatwia nawigację i zarządzanie arkuszami. Dodano automatyczne rozwijanie formuł macierzowych w jednoznacznych przypadkach, co przyspiesza proces tworzenia i edycji skomplikowanych formuł. Interfejs graficzny otrzymał wiele usprawnień, w tym dotyczących okienek kolorów, gradientów, obrazów tła, rozszerzeń oraz przywracania dokumentów, zapewniając jeszcze większą użyteczność i estetykę. Wprowadzono również usprawnienia kompatybilności z plikami Microsoft Office, umożliwiając płynną wymianę danych między LibreOffice a innymi popularnymi pakietami biurowymi.

v 7.3.0
2 lutego 2022

Dodano nową funkcję umożliwiającą generowanie kodów kreskowych, co daje użytkownikom możliwość tworzenia i wykorzystywania unikalnych kodów dla różnych celów. Domyślne wartości szerokości linii zostały znormalizowane we wszystkich aplikacjach pakietu, zapewniając spójny wygląd i ułatwiając konsekwentne formatowanie dokumentów. System śledzenia zmian w programie Writer został usprawniony, co umożliwia użytkownikom łatwiejsze monitorowanie i zarządzanie wprowadzanymi modyfikacjami w dokumencie. Dodano również możliwość filtrowania komórek na podstawie koloru w programie Calc, co ułatwia analizę i selekcję danych. Nowa opcja "Oblicz wartości formuł" została wprowadzona podczas importu plików CSV oraz wklejania specjalnego, co umożliwia automatyczne obliczanie wartości formuł i ułatwia pracę z danymi liczbowymi. Pasek wyszukiwania został uproszczony, aby domyślnie przeszukiwał wartości, a nie formuły, co przyspiesza proces wyszukiwania i znajdowania potrzebnych informacji. Dokonano również usprawnień w zakresie wyświetlania błędów przez funkcję IF, co pozwala użytkownikom łatwiej identyfikować i rozwiązywać problemy związane z formułami. System pomocy oraz narzędzia skryptowe otrzymały wiele usprawnień, aby zapewnić bardziej intuicyjne i kompleksowe wsparcie dla użytkowników. Przeprowadzono również szereg poprawek dotyczących obsługi formatów plików, wydajności i stabilności, aby zapewnić płynne i niezawodne działanie pakietu.

v 7.2.0
19 sierpnia 2021

Dodano nowe okno o nazwie "wyszukaj działanie", umożliwiające łatwe wyszukiwanie i uruchamianie dowolnych pozycji z menu, co znacznie ułatwia nawigację i szybki dostęp do funkcji. Wprowadzono wbudowane narzędzie deweloperskie, inspektor UNO, które umożliwia programistom dogłębne badanie i modyfikację funkcji pakietu. Teraz dostępny jest również alternatywny zestaw kolorów o nazwie LibreOffice Dark, który oferuje ciemny motyw interfejsu, dostosowany do preferencji użytkownika. W programie Writer dodano możliwość wyboru, czy tło ma nachodzić na marginesy, dając większą swobodę w projektowaniu układu strony. Przeprojektowano okno wklejania specjalnego w programie Calc, zapewniając bardziej intuicyjne i elastyczne opcje wklejania danych. Dodano nowe opcje "Zaznacz tylko widoczne wiersze/kolumny" w menu zaznaczania, ułatwiające manipulację danymi i analizę. Teraz istnieje również możliwość filtrowania wierszy na podstawie koloru tekstu lub tła, co ułatwia organizację danych i szybkie wyszukiwanie informacji. Dodano także opcję wyboru algorytmu obliczania średniej podczas rysowania linii średniej ruchomej, co daje większą kontrolę nad analizą danych. Przeprowadzono zmiany w funkcjach CELL, RAWSUBTRACT oraz ROUND, zapewniając ich lepszą funkcjonalność i dokładność. Program Impress został wzbogacony o nowe szablony, umożliwiające tworzenie dynamicznych i profesjonalnych prezentacji. Teraz obsługiwane są również wielokolumnowe pola tekstowe, co ułatwia układanie treści i projektowanie slajdów. Dokonano również szeregu poprawek, które dotyczą obsługi formatów plików, wydajności i stabilności, aby zapewnić jeszcze lepsze i bardziej niezawodne doświadczenie korzystania z pakietu.
v 7.1.0
3 lutego 2021

Dodano nowe okno, które umożliwia pobieranie dodatkowej zawartości, rozszerzając tym samym funkcjonalność pakietu. Biblioteka ScriptForge została wprowadzona, zawierając wiele przykładów automatyzacji zadań, aby ułatwić użytkownikom procesy automatyczne. Program Writer otrzymał nowy inspektor stylów, umożliwiający bardziej precyzyjne zarządzanie stylami w dokumencie. Teraz istnieje możliwość zakotwiczenia kształtów u dołu strony oraz zmiany domyślnego zakotwiczenia kształtów, dając większą elastyczność w projektowaniu układu dokumentu. Dodano eksperymentalny tryb wyświetlania, który umożliwia zawijanie treści pod śródtytułami, tworząc bardziej czytelne i uporządkowane dokumenty. Program Calc został wzbogacony o obsługę funkcji PRODUCT, ABS, SIGN oraz COUNT w tabelach, co ułatwia manipulację danymi i wykonywanie obliczeń. Poprawiono również skalowanie komórek w Calc oraz dodano możliwość jednoczesnej zmiany animacji wielu obiektów w Impress. Przeprowadzono szereg poprawek, które dotyczą obsługi formatów plików, wydajności i stabilności, aby zapewnić jeszcze bardziej niezawodne i satysfakcjonujące doświadczenie użytkownikom.
v 7.0.0
5 sierpnia 2020

Udoskonalono obsługę najnowszej wersji formatu ODF (1.3) zgodnie z aktualną specyfikacją OASIS OpenDocument. Teraz użytkownicy systemu Windows mogą cieszyć się wsparciem dla potężnej biblioteki graficznej Vulkan. Poprawiono autokorektę w programie Writer, aby zapewnić lepszą jakość typografii w tekście. Dodano również eksperymentalne narzędzie do sprawdzania dostępności dokumentów, co pozwala na tworzenie bardziej dostępnych treści. Listy numerowane automatycznie dodają teraz zero na początku krótszych liczb, co zapewnia spójność i czytelność. Udoskonalono nawigację w okienku Nawigatora oraz poprawiono działanie zakładek i pól. Teraz istnieje możliwość ustawienia częściowej przezroczystości tekstu, dodając efektowne elementy do dokumentów. Program Calc został wzbogacony o nowe funkcje RAND.NV() i RANDBETWEEN.NV(), umożliwiające generowanie losowych wartości. Wiele szablonów w programie Impress zostało dostosowanych do popularnej proporcji slajdu 16:9. Przeprowadzono również szereg usprawnień w systemie pomocy oraz dokonano poprawek obsługi formatów plików, wydajności i stabilności, aby zapewnić jeszcze lepsze i bardziej satysfakcjonujące doświadczenie dla użytkowników
v 6.4.0
29 stycznia 2020

Nowa funkcja została dodana - generowanie kodów QR. Teraz w programie Writer możemy oznaczać komentarze jako rozwiązane. Dodatkowo, wprowadzono możliwość komentowania obrazów i wykresów. Istnieje opcja unikania nakładania się kształtów na siebie. W dziale edycji tabel, wycinania, usuwania i wklejania, przeprowadzono wiele usprawnień. Teraz w programie Calc możemy eksportować cały arkusz do jednej strony w pliku PDF. System pomocy, formaty plików, wydajność i stabilność zostały znacząco poprawione. Wiele ulepszeń wprowadzono również w LibreOffice Online.
v 6.3.0
8 sierpnia 2019

64-bitowa wersja na Windows z obsługą skanowania. Dodano skrót Shift Alt Spacja dla wąskiej niełamliwej spacji. Nowe okienko "Porada dnia". Cenzurowanie tekstu w Writerze. Tła stron obejmujące całą stronę z marginesami. Usprawnienia w zarządzaniu formularzami, podobnymi do Microsoft Word. Przyspieszony zapis dokumentów. Możliwość ukrycia okienka podsumowania zamiany w Calc. Ulepszone okienko Próbkowania. Dodana funkcja FOURIER(). Szybszy zapis plików ODS i XLS. Asystent migracji danych do Firebird dla wszystkich użytkowników Base'a. Poprawki w systemie pomocy, formatach plików, wydajności i stabilności. Aktualizacje w LibreOffice Online.
v 6.2.0
7 lutego 2019

LibreOffice wprowadza nowe interfejsy użytkownika, odświeżone ikony i poprawki wydajności. Usprawniono kopiowanie tabel, tryb śledzenia poprawek i analizę regresji w Calc. Dodano formułę REGEX. Poprawiono animacje w Impress. Obsługa wbudowanej bazy Firebird i MySQL w Base. Liczne poprawki formatów plików i stabilności. Aktualizacje także dla LibreOffice Online.
v 6.1.0
8 sierpnia 2018

Znaczne usprawnienie wydajności obsługi plików zawierających obrazy. Możliwość podpisywania plików kluczami ECDSA. Nowy zestaw obrazów tła, gradientów i lekko poprawiona paleta barw. Nowe zestawy ikon, usunięcie przestarzałych zestawów. Nowy interfejs modyfikacji pasków narzędziowych i paska menu. Automatyczne generowanie linii podpisu w programie Writer. Możliwość automatycznego umieszczenia numeru rozdziału i tytułu w osobnych liniach. Ulepszona funkcja generowania plików EPUB. Wiele poprawek w obsłudze języków nieeuropejskich. Wiele usprawnień w obsłudze obrazów w programie Calc. Drobne poprawki interfejsu użytkownika, takie jak dodanie rysunków pomocniczych w oknie łączenia komórek i możliwość zmiany kolorów w zależności od zawartości komórki. Nowe style w programie Draw. W bazie danych Base, wbudowana baza danych HSQLDB jest wycofywana na rzecz bazy Firebird. Obsługa wbudowanej bazy danych HSQLDB zostanie usunięta, zaleca się migrację danych do Firebird lub zewnętrznej bazy danych HSQLDB. Wiele poprawek obsługi formatów plików, wydajności i stabilności. Wiele poprawek i usprawnień w LibreOffice Online.
v 6.0.0
31 stycznia 2018

Zmiana minimalnej wersji systemu operacyjnego na Windows 7 SP1 oraz OS X 10.9. Dodanie możliwości podpisywania i szyfrowania dokumentów za pomocą kluczy OpenPGP. Wybór, czy zapisać zmodyfikowany obraz w oryginalnej czy zmodyfikowanej postaci. Nowe okno wyboru znaków specjalnych z opcją wyszukiwania, listą ulubionych symboli i listą ostatnio wybranych symboli. Nowe okno wyboru znaków specjalnych w pasku narzędziowym. Usprawnione okno modyfikacji interfejsu programu. Nowy system pomocy online obsługiwany przez urządzenia mobilne. Dodanie menu "Formularz" w programie Writer. Możliwość obracania obrazu o dowolny kąt. Nowy domyślny styl tabel. Wprowadzenie stylów tabel zastępujących dotychczasowe zestawy autoformatowania. Dodawanie słów do słownika użytkownika z możliwością wskazania wzorca odmiany. Oznaczenie chronionego skoroszytu specjalną ikoną w programie Calc. Nowe funkcje SEARCHB, FINDB i REPLACEB. Nowe szablony w programie Impress. Domyślny format slajdu to 16:9. Wiele poprawek obsługi formatów plików, wydajności i stabilności. Wiele poprawek w LibreOffice Online.
v 5.4.0
28 lipca 2017

Nowa paleta kolorów, poprawiona jakość importu dokumentów PDF (w tym zagnieżdżonych), możliwość podpisywania dokumentów kluczem OpenPGP w systemie Linux, tworzenie własnych znaków wodnych w programie Writer, nowe menu kontekstowe dla sekcji, nagłówków, stopek i stylów, usprawnienia w wklejaniu wielopoziomowych list numerowanych z innych programów, wykresy przestawne w programie Calc, zmieniona kolejność aplikacji reguł formatowania warunkowego, obsługa lat "ujemnych" (przed naszą erą), nowa funkcja ROUNDSIG, usprawnienia w oknie duplikowania elementu w programie Impress, wiele ulepszeń odczytu formatu wektorowego EMF używanego przez Microsoft Office, tryb zgodności z przeglądarkami mobilnymi oraz wiele usprawnień wydajności w LibreOffice Online.
v 5.3.0
1 lutego 2017

Zaktualizowane okno wyboru koloru z listą ostatnio wybranych kolorów, dodanie nowych palet, tryb bezpieczny umożliwiający tymczasowe wyłączenie ustawień użytkownika, naprawa błędów składu tekstu za pomocą biblioteki HarfBuzz, wyświetlanie skrótów klawiaturowych w menu, style tabel w programie Writer, nowe okno "Przejdź do strony", narzędzia rysowania z programów Impress i Draw, karta "Strona" w panelu bocznym, możliwość wyłączenia podglądu stylu w panelu bocznym, formatowanie liczb z ułamkami w programie Calc, nowy domyślny styl komórek, wczytywanie domyślnego stylu komórek z pliku konfiguracyjnego, funkcja MEDIANA w tabelach przestawnych, pole wyszukiwania w oknie wstawiania funkcji, okno wyboru szablonu podczas uruchamiania programu Impress, dodanie nowych szablonów i usprawnienia istniejących, usprawnienia interfejsu graficznego (okna kolorów, gradientów, obrazów tła, rozszerzeń, przywracania dokumentów), lepsza kompatybilność z plikami Microsoft Office. Dodatkowo wprowadzono eksperymentalnie interfejs użytkownika MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface), który opcjonalnie prezentuje graficzne menu w stylu zbliżonym do "wstęgi" znanego z Microsoft Office.
v 5.2.0
3 sierpnia 2016

Zaktualizowane okna Menadżera szablonów oraz Znajdź i zamień, usprawnienia w module podpisywania dokumentów, nowe narzędzia rysowania w programach Writer i Calc, tryb jednego paska narzędziowego, pole wyszukiwania na ekranie wstawiania odsyłaczy w programie Writer, nowe okno zarządzania zakładkami, pokazywanie wyniku wielu operacji jednocześnie na pasku statusu programu Calc, obsługa wyrażeń wieloznacznych zgodnych z Microsoft Excel 2016, usprawnienia w odwołaniach do zakresów nazwanych, nowe funkcje w arkuszu kalkulacyjnym (RAWSUBTRACT, FORECAST.ETS.ADD, FORECAST.ETS.MULT, FORECAST.ETS.SEASONALITY, FORECAST.ETS.PI.ADD, FORECAST.ETS.PI.MULT, FORECAST.ETS.STAT.ADD, FORECAST.ETS.STAT.MULT, CONCAT, TEXTJOIN, IFS, SWITCH, MINIFS oraz MAXIFS), zmiany w obsłudze formatów plików, interfejsie użytkownika oraz narzędziach językowych, oraz poprawki wydajności i stabilności pakietu.
v 5.1.0
10 lutego 2016

W pakiecie LibreOffice wprowadzono liczne usprawnienia, takie jak zmiana organizacji menu w programach Writer, Calc i Impress, usprawnienia panelu bocznego we wszystkich programach, możliwość dołączania definicji źródła danych do dokumentu końcowego korespondencji seryjnej w programie Writer, okno struktury formuły w programie Calc pokazuje dane wejściowe oraz wynik, dodanie okna umożliwiającego obliczanie współczynników regresji, usprawnienia w silniku formuł, ułatwione przełączanie widoków (trybów) w programie Impress, łatwiejsze uspójnianie wielkości kształtów, precyzyjne określanie właściwości kształtów, program Math potrafi importować formuły w formacie MathML ze schowka, poprawki w obsłudze formatów plików, w tym kompatybilność z plikami programów Word, Excel, Impress, Visio, CorelDRAW oraz Keynote, oraz poprawki wydajności i stabilności.
v 5.0.0
5 sierpnia 2015

W pakiecie LibreOffice przeprowadzono wiele istotnych aktualizacji, w tym:

- Obsługa formatów plików generowanych przez programy Apple Pages, Apple Numbers, ClarisDraw, MacDraft, Lotus 123 oraz Quattro Pro.
- Wprowadzenie wersji 64-bitowej na system operacyjny Windows.
- Podgląd stylu w panelu bocznym programu Writer.
- Uproszczenie interfejsu przycinania grafiki.
- Nowe sposoby formatowania warunkowego w programie Calc. - Usprawnienia w formatowaniu liczb zgodnie z notacją naukową.
- Możliwość odwoływania się do całego wiersza/kolumny w formule.
- Dodanie nowych funkcji w arkuszu kalkulacyjnym.
- Zmiany w interfejsie użytkownika i obsłudze wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości.
- Poprawki wydajności i stabilności. Te aktualizacje przynoszą większą funkcjonalność, wydajność i interfejs użytkownika w pakiecie LibreOffice.
v 4.4.0
29 stycznia 2015

Przeprowadzono wiele udoskonaleń w pakiecie LibreOffice.
Oto lista najważniejszych zmian:
- Dodano nowy zestaw domyślnych szablonów oraz umieszczono je bezpośrednio na ekranie początkowym pakietu, zapewniając łatwy dostęp i szybki start do różnych rodzajów dokumentów.
- Moduł wyboru koloru został usprawniony, umożliwiając zmianę palety kolorów, szybki dostęp do ostatnio używanych kolorów oraz samodzielne definiowanie nowych kolorów.
- Na platformie macOS wprowadzono nowy domyślny zestaw ikon, dostosowany do wyglądu systemu operacyjnego.
- Linijka w programie Writer została poddana zmianom wyglądu, co poprawia jej czytelność i użyteczność.
- Pasek narzędziowy został przeprojektowany, aby zapewnić lepszą organizację narzędzi i wygodę użytkowania.
- W panelu bocznym wprowadzono wiele drobnych usprawnień, które ułatwiają nawigację i manipulację zawartością dokumentu.
- Menu kontekstowe zostało wzbogacone o wiele drobnych usprawnień, umożliwiające szybszy dostęp do potrzebnych funkcji i operacji.
- Dodano nowe fonty Caladea oraz Carlito, które są wolnymi odpowiednikami popularnych fontów Cambria i Calibri.
- Wprowadzono możliwość cyfrowego podpisywania generowanych plików PDF, co zwiększa ich bezpieczeństwo i wiarygodność.
- Dodano szablony dokumentu głównego, które ułatwiają tworzenie spójnych i profesjonalnych dokumentów.
- Teraz możliwa jest edycja dokumentów przechowywanych w repozytoriach SharePoint 2010/2013 oraz OneDrive, co ułatwia współpracę i udostępnianie dokumentów w chmurze.
- Pasek statusu w programie Writer został usprawniony, dostarczając bardziej szczegółowych informacji o dokumencie i operacjach.
- Moduł autokorekty został poddany wielu usprawnieniom, aby jeszcze lepiej wspierać poprawność pisowni i automatyczne korekty.
- Dodano asystenta statystycznego w programie Calc, który umożliwia wykonywanie różnych analiz i obliczeń statystycznych.
- W arkuszu kalkulacyjnym wprowadzono funkcję AGGREGATE, która umożliwia bardziej zaawansowane obliczenia i filtrowanie danych.
- Moduł Wzorca Slajdu w programie Impress został poddany zmianom, które umożliwiają bardziej elastyczne i rozbudowane tworzenie wzorców slajdów.
- Dodano możliwość zabezpieczenia prezentacji hasłem edycji, co pozwala kontrolować dostęp do edytowania prezentacji bez ograniczeń odczytu.
- Wprowadzono wiele zmian w obsłudze formatów plików, takich jak Word, Impress, Visio, Publisher, Abiword, Works, FictionBook, MacDraw, MacDraw II, RagTime oraz Sony BroadBand eBook, poprawiając kompatybilność i interoperacyjność.
- Przeprowadzono szereg poprawek wydajnościowych oraz stabilnościowych, aby zapewnić płynne działanie i niezawodność pakietu LibreOffice.
Dzięki tym zmianom LibreOffice oferuje jeszcze większą funkcjonalność i wygodę pracy, a także poprawia kompatybilność z innymi formatami plików.
v 4.3.0
30 lipca 2014

Przeprowadzono liczne udoskonalenia w LibreOffice! Teraz w programie Writer limit długości akapitu został zwiększony z 65 tysięcy do ponad dwóch miliardów znaków. Komentarze do tekstu mogą teraz być wydrukowane na marginesie strony, zamiast na końcu pliku. Dokonano również poprawek w algorytmie przenoszenia wyrazów, aby uzyskać jeszcze lepszą czytelność. W programie Calc wprowadzono nowe układy tabel przestawnych, które umożliwiają jeszcze bardziej elastyczne analizowanie danych. Dodano także skrót klawiaturowy Ctrl + ', który automatycznie wypełnia bieżącą komórkę zawartością komórki znajdującej się powyżej. Algorytm dodatku Solver został całkowicie odnowiony, co pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne rozwiązywanie problemów. Dodano również wiele nowych funkcji statystycznych oraz okno wyboru analizy statystycznej do wykonania. Nowe funkcje arkusza kalkulacyjnego obejmują GAMMA.DIST, GAMMA.INV, GAMMALN.PRECISE, LOGNORM.DIST, LOGNORM.INV, NORM.DIST, NORM.INV, NORM.S.DIST, NORM.S.INV, T.DIST, T.DIST.2T, T.DIST.RT, T.INV, T.INV.2T, T.TEST, PERCENTILE.EXC, PERCENTILE.INC, PERCENTRANK.EXC, PERCENTRANK.INC, QUARTILE.EXC, QUARTILE.INC, RANK.EQ, RANK.AVG, MODE.SNGL, MODE.MULT, NEGBINOM.DIST, Z.TEST, FLOOR.PRECISE, CEILING.PRECISE, ISO.CEILING, NETWORKDAYS.INTL, WORKDAY.INTL, ERF.PRECISE, ERFC.PRECISE. W celu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych, obsługa Java Accessibility Bridge została usunięta, a IAccessible2 stało się domyślnym systemem wsparcia. Dodatkowo, umożliwiono usuwanie plików z listy ostatnio otwieranych na ekranie początkowym. Wsparcie dla ekranów o wysokiej rozdzielczości (HiDPI) zostało częściowo wprowadzone, zapewniając lepszą jakość wyświetlania na takich ekranach. Przeprowadzono również wiele poprawek obsługi formatów plików, wydajności oraz stabilności, aby zapewnić jeszcze lepsze doświadczenie pracy z LibreOffice.
v 4.2.0
30 stycznia 2014

LibreOffice przeszedł wiele zmian i ulepszeń! Teraz dostępny jest zupełnie nowy ekran początkowy, który ułatwia korzystanie z pakietu. Możesz teraz łatwo dostosować zaawansowane opcje dzięki nowemu ekranowi modyfikacji. Dodano również opcjonalny zestaw ikon, abyś mógł dostosować wygląd interfejsu. W programie Writer pojawił się nowy szablon domyślny dokumentów, a także obsługa obramowania liter i bardziej różnorodne style obramowania akapitów. Zostało również wprowadzonych wiele usprawnień w obsłudze systemów pisma od prawej do lewej. Program Calc otrzymał generator liczb losowych oraz nowe funkcje statystyczne, które ułatwią analizę danych. Teraz możesz rozszerzać zakres oddziaływania formuły za pomocą metody "przeciągnij i upuść". Silnik obsługi formuł został całkowicie odnowiony, zapewniając lepszą wydajność i funkcjonalność. Dodano również wiele nowych funkcji, takich jak WEBSERVICE, FILTERXML, LEFTB, LENB, MIDB, RIGHTB, COVARIANCE.P, COVARIANCE.S, STDEV.P, STDEV.S, VAR.P, VAR.S, BETA.DIST, BETA.INV, BINOM.DIST, BINOM.INV, CONFIDENCE.NORM, CONFIDENCE.T, F.DIST, F.DIST.RT, F.INV, F.INV.RT, F.TEST, EXPON.DIST, HYPGEOM.DIST, POISSON.DIST, WEIBULL.DIST, CHISQ.DIST, CHISQ.DIST.RT, CHISQ.INV, CHISQ.INV.RTCHISQ.TEST, CRITBINOM. W programie Impress zostały dodane ikony wskazujące na animacje i przejścia slajdów w konsoli prezentera, a także nowy pasek animacji. Moduł linii trendu na wykresach został również ulepszony, umożliwiając obsługę wielu linii na jednym wykresie, wymuszenie przecięcia linii trendu z osią w określonym punkcie, ekstrapolację linii trendu oraz obsługę linii trendu wielomianów i średniej ruchomej. Wprowadzono również wiele poprawek obsługi formatów plików, wydajności, stabilności oraz integracji z systemem Windows, zapewniając jeszcze lepsze doświadczenie pracy z LibreOffice.
v 4.1.0
25 lipca 2013

Teraz w programach Writer, Calc i Impress obsługiwane jest zagnieżdżanie fontów w plikach. Program Calc umożliwia import tabel HTML zawierających ponad 64 000 komórek. W arkuszu kalkulacyjnym dodano nowe funkcje NUMBERVALUE i SKEWP. W programie Base pojawiło się nowe okno do pobierania właściwości danych. Kontynuowana jest konwersja okien dialogowych na nowy układ widgetów. Teraz masz możliwość usunięcia wielu stylów jednocześnie. Poprawiono obsługę galerii obrazów. Wprowadzono wiele poprawek dotyczących obsługi formatów plików, wydajności i stabilności.
v 4.0.0
7 lutego 2013

W programie Writer teraz obsługiwane są komentarze obejmujące wiele wyrazów. Masz możliwość ustawienia odmiennego nagłówka lub stopki na pierwszej stronie. Podczas odczytywania plików arkusza kalkulacyjnego, domyślnie wyświetlane są wartości obliczone przez poprzedni program (ang. cache). Przeprojektowano okno formatowania warunkowego i dodano nowe typy. W arkuszu kalkulacyjnym pojawiły się nowe funkcje, takie jak OPT_BARRIER, OPT_TOUCH, XOR, AVERAGEIF, SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS, IFERROR i IFNA. Dodano również nowy generator liczb pseudolosowych. Teraz obsługiwany jest protokół CMIS do edycji plików przechowywanych na serwerze w sieci. Wprowadzono zupełnie nowy silnik wyrażeń regularnych. Okno wyboru szablonu zostało odświeżone, a część okien dialogowych przekształcono na nowy układ widgetów. Zmieniono również politykę zmian w API. Wprowadzono wiele poprawek stabilności, wydajności i obsługi formatów plików.
v 3.6.0
8 sierpnia 2012

W programie Writer obsługiwane są nowe właściwości tabel w AutoFormatowaniu. Teraz w programie Calc możesz zmieniać widoczność skoroszytów za pomocą menu kontekstowego. Filtry importu plików CSV oraz eksportu plików XLSX zostały usprawnione. Dodano nowe funkcje arkusza kalkulacyjnego, takie jak DATEDIF, IMTAN, IMSEC, IMCSC, IMCOT, IMSINH, IMCOSH, IMSECH i IMCSCH. Obsługiwana jest teraz nieskończona liczba kryteriów filtrowania. Pojawiły się również nowe funkcje formatowania warunkowego. W programie Impress dostępne są nowe szablony prezentacji. Podczas zmiany rozmiaru grafik zastosowano algorytm Lanczos, co pozwala na lepszą jakość obrazu. Wprowadzono wiele poprawek stabilności, wydajności i drobnych modyfikacji wyglądu.
v 3.5.0
14 lutego 2012

W programie Writer dodano graficzne narzędzia do modyfikacji stopki, nagłówka i podziału strony. Okno "Licznik słów" zostało uczynione modalnym. System sprawdzania błędów otrzymał wiele poprawek. Dołączono moduł LightProof do wykrywania błędów stylistycznych w językach: angielskim, rosyjskim i węgierskim. Automatycznie generowane spisy treści zawierają teraz odnośniki do odpowiednich pozycji w dokumencie. W programie Calc możesz dowolnie zmieniać wysokość pola wprowadzania formuły. Teraz możesz obsługiwać nawet 10 000 skoroszytów w jednym pliku i sam decydujesz, ile skoroszytów ma być w nowym pliku. Dodano nowe funkcje arkusza kalkulacyjnego, takie jak BITAND, BITOR, BITXOR, BITRSHIFT, BITLSHIFT, SEC, CSC, SECH i CSCH. Okno autofiltru zostało przeprojektowane, a teraz obsługiwane jest nieskończone liczba reguł formatowania warunkowego. Poprawiono import obiektów SmartArt i innych kształtów z prezentacji PPTX. W programach Impress i Draw dodano nowe symbole końca linii. Dodano również sterownik PostgreSQL w module Base.
v 3.4.0
3 czerwca 2011

Przebudowano okno kopiowania w programie Calc. Teraz w ustawieniach możesz dostosować domyślne kolory do tworzenia wykresów. W programie Writer możesz zmienić kolor i styl linii między nagłówkiem, stopką lub kolumnami tekstu. Dodano greckie litery jako punktory do wyliczeń. Teraz w programie Calc masz po jednym autofiltrze na każdy skoroszyt, zamiast jednego dla całego pliku. Obsługiwane są również wielokrotne sumy częściowe w jednym skoroszycie. Dodano opcję określania zakresu nazwanych obszarów dla skoroszytu lub całego pliku. Zmieniono nazwę "Pilot danych" na "Tabele przestawne". Teraz możesz szybko znaleźć frazy za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl + F. Skrót Ctrl + Alt + F otwiera okno "Znajdź i zamień". Wprowadzono również wiele poprawek wydajności.
v 3.3.0
25 stycznia 2011

Nowe i stabilne wydanie LibreOffice to rewolucja w instalacji. Teraz wystarczy jedno pliku, aby zainstalować wszystkie wersje językowe na systemie Windows. Dodano obsługę plików SVG i wcześniej dostępne rozszerzenia, takie jak importowanie plików PDF, prezenter programu Impress i moduł raportowania w programie Base, są teraz częścią domyślnego instalatora. W programie Calc zwiększono limit obsługiwanych wierszy do miliona. Możesz teraz nawet zmienić kolor karty skoroszytu w programie Calc. To naprawdę niezwykłe uaktualnienie!